საგამოცდო წესები » ქართული უნივერსიტეტი
საგამოცდო წესები

  • გამოცდების ჩატარების ინსტუქცია (ვრცლად)
  • გამოცდის მსვლელობისას სტუდენტთა ქცევის წესები (ვრცლად)  
ნავიგაცია
კალენდარი
ბანერები