უნივერსიტეტის შესახებ » ქართული უნივერსიტეტი
უნივერსიტეტის შესახებ

ქართული უნივერსიტეტის მისიაა: 

 • ეროვნული,  ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების დამკვიდრება;
 • ქართული  სახელმწიფოებრიობისა  და  ერის  ინტელექტუალური,  ზნეობრივი, კულტურული, ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა;
 • საუნივერსიტეტო  ცხოვრებისა  და ტრადიციების  განვითარება,  სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის ორგანიზება;
 • სოციალურ-პოლიტიკური ცხოვრების დემოკრატიზაციის ჰუმანიზაციისა და ტოლერანტობის მხარდაჭერა;
 • სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა პიროვნული და პროფესიული განვითარების  ხელშეწყობა;
 • ცოდნის გადაცემა, განათლების გავრცელება;
 • აკადემიური თავისუფლების დაცვა;
 • ქართველოლოგიურ, ჰუმანიტარულ, ფიზიკა-მათემატიკურ, საბუნებისმეტყველო, სოციალურ მეცნიერებებსა და სამართალმცოდნეობაში თანამედროვე სტანდარტებისა და მეთოდების მიხედვით კვლევა და  სწავლება;
 • საერთაშორისო თავისუფალ  სამეცნიერო და საგანმანათლებლო საზოგადოებასთან  თანამშრომლობა და  მისი აქტიური წევრობა;

 ქართული უნივერსიტეტის ძირითადი მიზნებია:

 • უნივერსიტეტში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი უმაღლესი განათლების სისტემის შექმნა;
 • უმაღლესი აკადემიური განათლების ყველა საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება, რომელიც უზრუნველყოფს ადამიანის მომზადებას თანამედროვე, სწრაფად ცვლად, სულ უფრო და უფრო მაღალპროფესიულ და დინამიკურ გარემოში ღირსეული ცხოვრებისათვის;
 • თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი ზნეობრივი და კომპეტენტური სპეციალისტების ჩამოყალიბება;
 • სამეცნიერო პერსონალის მომზადება და გადამზადება, სამეცნიერო კვლევის პირობების შექმნა.
 • ქართველოლოგიურ და სხვა სამეცნიერო მიმართულებებში მიღწეული მაღალი დონისა და მდიდარი ეროვნული ტრადიციების შენარჩუნება და განვითარება;
 • განათლების უწყვეტობასა და მემკვიდრეობითობაზე დაფუძნებული საგანმანათლებლო და სამეცნიერო საქმიანობა.

სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი, უწმიდესი და უნეტარესი ილია მეორე ყოველთვის განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს მეცნიერებისა და ეკლესიის ურთიერთობას. სწორედ მისი უწმიდესობის ლოცვა-კურთხევით გადაწყდა, შექმნილიყო უმაღლესი განათლების ახალი კერა, რომელიც დაიცავდა ქართული მეცნიერების საეკლესიო ტრადიციებსა და მემკვიდრეობას და ამავე დროს თანამედროვე, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი იქნებოდა. ასე დაფუძნდა საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, რომელიც ეროვნულ ღირებულებებზეა დამკვიდრებული, სულიერებისა და თავისთავადობის გაფრთხილებასა და მომავლის მეცნიერების აღზრდას ემსახურება.

ქართულ უნივერსიტეტს 2008 წელს ჩაეყარა საფუძველი და პირველი დოქტორანტები ფიზიკა-მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო სპეციალობებზე მიიღო. 2010 წლის სექტემბრიდან უნივერსიტეტის კარი უკვე ღიაა სხვადასხვა სპეციალობის ბაკალავრებისთვის, მაგისტრებისა და დოქტორანტებისთვის. დღეს ქართულ უნივერსიტეტში სულ 1500-მდე სტუდენტი სწავლობს. სასწავლებელში ამჟამად ორი სკოლაა: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის და ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა

ქართული უნივერსიტეტი ახლად დაფუძნებული უმაღლესი სასწავლებელია, რომელიც განათლების სამინისტროს მიერ დადგენილ ყველა სტანდარტს ითვალისწინებს. უნივერსიტეტი საუკეთესო ინფრასტრუქტურით გამოირჩევა. აქ თანამედროვე აუდიტორიები და უმაღლესი დონის ტექნიკით აღჭურვილი კომპიუტერული კაბინეტებია. ინგლისური ენის მაღალ დონეზე ცოდნას განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა; უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს უცხო ენათა შემსწავლელი ცენტრი.

მართალია, ქართული უნივერსიტეტი ახალგაზრდა უმაღლესი სასწავლებელია, მაგრამ მისი მთავარი ღირსება ისაა, რომ მისი უწმიდესობის და უნეტარესობის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ილია II-ის მიერაა დაარსებული. როგორც ცხოვრებით დაღლილ თითოეულ ადამიანს პატრიარქთან შეხვედრა დაავიწყებს ყველაფერს, ასევე თითოეული სტუდენტი აქ გრძნობს დიდ სითბოსა და სიყვარულს. ჩვენთან არ არსებობს ბიუროკრატიული შეზღუდვები, ნებისმიერ სტუდენტს შეუძლია რექტორთან შეხვედრა და საკუთარი აზრის გამოთქმა. ქართული უნივერსიტეტისთვის უმთავრესია სწავლება თანამედროვე სტანდარტების მიხედვით, მაქსიმალური ცოდნის მიცემა სტუდენტებისთვის და მათი ეროვნულ ფესვებთან სიახლოვე”.

ქართული უნივერსიტეტის სრული და ასოცირებული პროფესორები არიან ამა თუ იმ დარგში ავტორიტეტული პროფესორ-მასწავლებლები – როგორც ძველი, ისე ახალი თაობის წარმომადგენლები. ამასთან, სასწავლო პროცესში აქტიურად არიან ჩართული საზღვარგარეთ მოღვაწე წარმატებული ქართველი მეცნიერები, ლექციებს ასევე კითხულობენ წამყვანი უცხოელი სპეციალისტები.

საგანგებოდ უნდა ითქვას, რომ ქართულ უნივერსიტეტში მაღალი ხარისხის სწავლება შეხამებულია დროის ოპტიმალურ ხარჯვასთან. ძველი სალექციო სისტემის ნაცვლად დანერგილია თანამედროვე სასწავლო პროგრამები, და სალექციო კურსი სრულიად მოდერნიზებულია. ჩვენ ორიენტირებული ვართ არა სტუდენტთა რაოდენობაზე, არამედ ცოდნის ხარისხზე. განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა დასავლეთის უმაღლეს სასწავლებლებთან კავშირს. დოქტორანტებისთვის დანერგილია ინტერნეტ-დისტანციური სწავლების მეთოდი. ეს კურსი საინტერესოდ არის აწყობილი და სტუდენტებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს.

დღეს უნივერსიტეტის მაგისტრატურისა და დოქტურანტურის სტუდენტები ჩართულნი არიან მაღალი რანგის მეცნიერულ კვლევებში, რომლებიც უცხოეთის სერიოზულ სამეცნიერო ცენტრებთან ერთად მიმდინარეობს. საერთაშორისო კვლევითი პროექტები იგეგმება სამართალმცოდნეობის, ფსიქოლოგიის, ეკონომიკისა და სხვა სფეროებში.

უნივერსიტეტში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა სტუდენტურ ცხოვრებას. ხორციელდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტები სტუდენტებისთვის, ტარდება კონფერენციები და კონკურსები; ეწყობა სპორტული ღონისძიებები და ექსკურსიები როგორც საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში, ასევე ქვეყნის გარეთ.

იხილეთ ფოტოალბომი ფეისბუზე

ნავიგაცია
კალენდარი
ბანერები