მასწავლებელთა მომზადების ერთწლიან პროგრამაზე რეგისტრირებულ მსმენელთა გასაუბრების და ჩარიცხვის შედეგები » განცხადებები » ქართული უნივერსიტეტი
განცხადებები

მასწავლებელთა მომზადების ერთწლიან პროგრამაზე რეგისტრირებულ მსმენელთა გასაუბრების და ჩარიცხვის შედეგები

მასწავლებელთა მომზადების ერთწლიან პროგრამაზე ჩარიცხულ მსმენელებს გთხოვთ დღის ბოლომდე,ელექტრონული წერილით დაგვიდასტუროთ თქვენი მზადყოფნა ხელშეკრულების გასაფორმებლად ელ. ფოსტაზე: info@sangu.edu.ge ხელშეკრულების გაფორმების თარიღი მოგვიანებით გამოვაცხადდება.

გთხოვთ, ელ. ფოსტის სათაურის ველში (subject) მიუთითოთ: "მასწავლებელთა მომზადების პროგრამა"

 

რეგისტრირებულ მსმენელთა სია, რომლებიც ჩაირიცხნენ მასწავლებელთა მომზადების ერთწლიან პროგრამაზე:

ფიზიკა:

 • პ/ნ  #01030016616 - 15 ქულა

ქიმია:

 • პ/ნ  #01006009908 - 14 ქულა

მათემატიკა:

 • პ/ნ  #01005006068 - 15 ქულა
 • პ/ნ  #01006019291 - 15 ქულა
 • პ/ნ  #19001040503 - 14 ქულა

ინგლისური:

 • პ/ნ  #25001045116 - 15 ქულა
 • პ/ნ  #35201129744 - 15 ქულა
 • პ/ნ  #35001126731 - 15 ქულა
 • პ/ნ  #59001046160 - 15 ქულა
 • პ/ნ  #35001126841 - 15 ქულა
 • პ/ნ  #61001069176 - 15 ქულა
 • პ/ნ  #01019081817 - 15 ქულა
 • პ/ნ  #01015001697 - 15 ქულა

ქართული:

 • პ/ნ  #39001038262 - 15 ქულა
 • პ/ნ  #31001054029 - 15 ქულა
 • პ/ნ  #01011091680 - 15 ქულა
 • პ/ნ  #01001099854 - 15 ქულა
 • პ/ნ  #51001028537 - 15 ქულა
 • პ/ნ  #01008034227 - 15 ქულა
 • პ/ნ  #01001085512 - 15 ქულა
 • პ/ნ  #38001045717 - 15 ქულა
 • პ/ნ  #21001042658 - 14 ქულა
 • პ/ნ  #09001025644 - 15 ქულა
 • პ/ნ  #01011085454 - 15 ქულა
 • პ/ნ  #43001011508 - 15 ქულა
 • პ/ნ  #07201054530 - 14 ქულა
 • პ/ნ  #37001018000 - 14 ქულა

ისტორია:

 • პ/ნ  #59001123122 - 15 ქულა
 • პ/ნ  #01019088431 - 15 ქულა
 • პ/ნ  #59001105351 - 15 ქულა

დანარჩენ მსმენელთა სია, რომლებმაც მიიღეს დადებითი შეფასება, მაგრამ ვერ მოხვდნენ პროგრამაზე:

ინგლისური:

 • პ/ნ  #38001012902 - 14 ქულა
 • პ/ნ  #60001158128 - 14 ქულა
 • პ/ნ  #33001019736 - 14 ქულა
 • პ/ნ  #17001022944 - 14 ქულა
 • პ/ნ  #15001000256 - 14 ქულა
 • პ/ნ  #33001034739 - 14 ქულა
 • პ/ნ  #01027073285 - 14 ქულა
 • პ/ნ  #25001046812 - 14 ქულა

ქართული:

 • პ/ნ  #12001096484 - 14 ქულა
 • პ/ნ  #21001040952 - 14 ქულა
 • პ/ნ  #54001050054 - 14 ქულა
 • პ/ნ  #01013028956 - 14 ქულა
 • პ/ნ  #31001055182 - / ქულა
 • პ/ნ  #23001013032 - 14 ქულა
 • პ/ნ  #01001085512 - 13 ქულა
 • პ/ნ  #57001018905 - 14 ქულა
 • პ/ნ  #57001055543 - 13 ქულა
 • პ/ნ  #54001055821 - 14 ქულა

ისტორია:

 • პ/ნ  #21001038348 - 14 ქულა
 • პ/ნ  #01011085467 - 14 ქულა
 • პ/ნ  #01019067313 - 13 ქულა
 • პ/ნ  #38001040300 - 13 ქულა

ნავიგაცია
კალენდარი
ბანერები