პროფესორ ვახტანგ გურულის ახალი წიგნი » სიახლეები » ქართული უნივერსიტეტი
სიახლეები

პროფესორ ვახტანგ გურულის ახალი წიგნი

2018 წელს გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტის“ გრიფით გამოვიდა პროფესორ ვახტანგ გურულის მონოგრაფია „მეფე ერეკლე და რუსეთი“. წიგნის რედაქტორია პროფესორი სერგო ვარდოსანიძე, რეცენზენტები - ისტორიის დოქტორი ლევან ჯიქია და ისტორიის დოქტორი ბეჟან ხორავა. წიგნი დაიბეჭდა გამომცემლობვა „მერიდიანის“ სტამბაში.

მონოგრაფია ეყრდნობა ქართულ და რუსულ ენებზე გამოქვეყნებულ საარქივო დოკუმენტებსა და მასალებს, პრობლემისადმი მიძღვნილ ნაშრომებს. წიგნი ექვსი თავისაგან შედგება: თავი პირველი - „წყაროებისა და ლიტერატურის მიმოხილვა“, თავი მეორე - „რუსეთის პოლიტიკური და სამხედრო დაზვერვის ცნობები ქართლ-კახეთის სამეფოს შესახებ გეორგიევსკის ტრაქტატის დადების დროისათვის (XVIII საუკუნის 80-იანი წლების შუა ხანები)“, თავი მესამე - „ქართლ-კახეთის სამეფოსა და რუსეთის იმპერიის ურთიერთობა 1782-1784 წლებში“, თავი მეოთხე - „ქართლ-კახეთის სამეფოსა და რუსეთის იმპერიის ურთიერთობა 1783-1787 წლებში“, თავი მეხუთე - „ქართლ-კახეთის სამეფოსა და რუსეთის იმპერიის ურთიერთობა 1787-1797 წლებში“, თავი მეექვსე - „ქართლ-კახეთის სამეფოსა და რუსეთის იმპერიის ურთიერთობა აღა მაჰმად ხანის ლაშქრობის წინ და ლაშქრობის შემდეგ (1791-1797 წწ.)“

მონოგრაფიაში წარმოდგენილია რუსეთის იმპერიისა და საბჭოთა ისტორიოგრაფიის შეხედულებების კრიტიკა, სამეცნიერო მიმოქცევაშია შემოტანილი ისეთი დოკუმენტები და მასალები, რომელთაც წინათ არ ექცეოდათ ყურადღება. ავტორმა მთელ რიგ შემთხვევებში ახლებურად ახსნა რუსეთის კავკასიური პოლიტიკა გეორგიევსკის ტრაქტატის დადების მიზნები, როგორც ქართული ისე რუსული მხრიდან და ტრაქტატის შედეგები ქართლ-კახეთის სამეფოსათვის.

ნავიგაცია
კალენდარი
ბანერები