აბიტურიენტთა მოსამზადებელი ცენტრი » ქართული უნივერსიტეტი
აბიტურიენტთა მოსამზადებელი ცენტრი

 

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი იწყებს აბიტურიენტთა მომზადებას 2019 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის.

 

ჩვენს უნივერსიტეტში ყოველ საგამოცდო საგანში მომზადება გამორჩეულია სწავლების  მაღალი დონით, რეგულარული ტესტირებებით, მიღებული შედეგების დეტალური ანალიზით, აბიტურიენტების პედაგოგებთან შემოქმედებითი ურთიერთობით, კეთილმყოფელი სამუშაო გარემოთი, რაც ყოველთვის განაპირობებს მაღალ შედეგებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე.

ქართული უნივერსიტეტი აბიტურიენტებს სთავაზობს მომზადებას 9 სასწავლო საგანში.

საგნები იყოფა 2 ჯგუფად მათი სასწავლო კურსის მოცულობის შესაბამისად.

 • I ჯგუფის საგნებია: ქართული ენა და ლიტერატურა, უცხოური ენა, ზოგადი უნარები და მათემატიკა;
 • II ჯგუფის საგნებია: ისტორია, ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია და გეოგრაფია.

მომზადება შესაძლებელია ერთ ან რამდენიმე საგანში.

თითოეულ საგანში სასწავლო კურსის ხანგრძლივობა იქნება  30 სასწავლო კვირა;

I ჯგუფის თითოეულ საგანში მეცადინეობების კვირეული ხანგრძლივობა შეადგენს 4 საათს. მეცადინეობები ჩატარდება კვირაში ორჯერ,

 II ჯგუფის თითოეულ საგანში მეცადინეობები ჩატარდება კვირაში ორჯერ, თითო მეცადინეობის ხანგრძლივობა შეადგენს  1 სთ და 20 წთ-;

აბიტურიენტისათვის I ჯგუფის თითოეულ საგანში მომზადების ღირებულებაა - 500 ლარი, ხოლო II ჯგუფის თითოეულ საგანში - 430 ლარი;

თითოეულ საგანში სასწავლო ჯგუფი შეიქმნება არანაკლებ 4 და არაუმეტეს 7 აბიტურიენტის მიღების პირობით.

აბიტურიენტთა რეგისტრაცია დაიწყება 2018 წლის 17 სექტემბრიდან  და გაგრძელდება 15 ოქტომბრის ჩათვლით.

სწავლება დაიწყება 15 ოქტომბერს;

რეგისტრაციის გასავლელად ეწვიეთ #103 ოთახს (ქართული უნივერსიტეტის I კორპუსი)  ყოველდღე 15 საათიდან 17 საათამდე.

საკონტაქტო ნომერი: 225 25 61; 225 82 43; 225 81 46;

 

აბიტურიენტების მოსამზადებელი ცენტრის მეცადინეობათა განრიგი: 

ორშაბათი:

 • უნარები (ჯგუფი N1) – 15:00-17:00 სთ
 • ინგლისური - 17:00-17:00 სთ

სამშაბათი:

 • მათემატიკა - 15:00-17:00 სთ
 • ქართული ენა და ლიტერატურა- 15:00-17:00 სთ

ოთხშაბათი:

 • უნარები (ჯგუფი N2) - 17:00-19:00 სთ

ხუთშაბათი:

 • მათემატიკა - 15:00-17:00 სთ
 • ქართული ენა და ლიტერატურა- 15:00-17:00 სთ

შაბათი:

 • უნარები (ჯგუფი N1) – 10:00-12:00 სთ
 • უნარები (ჯგუფი N2) – 12:00-14:00 სთ
 • ინგლისური - 12:00-14:00 სთ

მეცადინეობები იწყება 15 ოქტომბერს.

ნავიგაცია
კალენდარი
ბანერები