ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა » ქართული უნივერსიტეტი
ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

დეკანი:  პროფესორი ლევან ქისტაური

დეკანის მოადგილე: ასოცირებული პროფესორი ნინო დამენია

კოორდინატორი:  თინა გოროზია

კოორდინატორი: ნინო ქორჩილავა 

კოორდინატორი: ლია მეტონიძე

სპეციალისტი:  მარინა ჩხარტიშვილი

 

საბაკალავრო პროგრამები:

სამაგისტრო პროგრამები:

სადოქტორო პროგრამები:

სადისერტაციო ნაშრომების ელექტრონული ვერსიები (ვრცლად)

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დებულება (ვრცლად) 

ბიზნესის, კომპიუტინიგსა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დოქტორანტურისა და სადისერტაციო საბჭოს დებულება (ვრცლად)

ბიზნესის, კომპიუტინიგსა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დოქტორანტურისა და სადისერტაციო საბჭოს დებულება (ვრცლად)

 

ნავიგაცია
კალენდარი
ბანერები