აკადემიური კალენდარი » ქართული უნივერსიტეტი
აკადემიური კალენდარი

შემოდგომის სემესტრი:

 

პირველი (ბაკალავრიატი) და მესამე (დოქტორანტურა) საფეხურების სტუდენტებისათვის (2018 წლის 17  სექტემბერი - 2019 წლის 2 თებერვალი)

ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია:

 • პირველსემესტრელათვის - 2018 წლის 3 - 14 სექტემბერი
 • დანარჩენი სტუდენტებისთვის - 2018 წლის 27 აგვისტო - 14 სექტემბერი

საუდიტორიო მეცადინეობა: 2018 წლის 17 სექტემბერი - 29 დეკემბერი

შუალედური გამოცდები: 2018 წლის 5 - 17 ნოემბერი 

ძირითადი და დამატებითი გამოცდების ჩატარება და შეფასება: 2019 წლის 8 იანვარი - 2 თებერვლი 

აკადემიური უმაღლესი განათლების მესამე საფეხურის დოქტორანტურის დამამთავრებელი სემესტრის ვადები განისაზღვროს შემდეგნაირად:

 • სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენა: 2018 წლის 10 ნოემბრამდე
 • სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა: 2 თებერვლის ჩათვლით

საახალწლო - საშობაო არდადეგები: 2018 წლის 31 დეკემბერი - 2019 წლის 7 იანვარი 

სემესტრებს შორის არდადეგები: 2019 წლის 4 -15 თებერვალი.

მეორე (მაგისტრატურა) საფეხურების სტუდენტებისათვის (2018 წლის 24  სექტემბერი - 2019 წლის 9 თებერვალი)

ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია: 2018 წლის 27 აგვისტო - 21 სექტემბერი

სააუდიტორიო მეცადინეობა: 2018 წლის 24 სექტემბერი - 12 იანვარი

შუალედური გამოცდები: 2018 წლის 12 - 24 ნოემბერი 

ძირითადი და დამატებითი გამოცდების ჩატარება და შეფასება: 2019 წლის 14 იანვარი - 9 თებერვლი

უქმე დღეები:

 • 14 ოქტომბერი - სვეტიცხოვლობა (კვირა)
 • 23 ნოემბერი - გიორგობა  (პრასკევი)
 • 19 იანვარი - ნათლისღება (შაბათი)

 

გაზაფხულის სემესტრი:

 

სამივე საფეხურის: პირველი  - ბაკალავრიატი, მეორე  - მაგისტრატურა  და მესამე  - დოქტორანტურა სტუდენტებისათვის: 2019 წლის 18 თებერვალი - 6 ივლისი 

ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია: 2019 წლის 8 - 17 თებერვალი

საუდიტორიო მეცადინეობა: 2019 წლის 18 თებერვალი -  8 ივნისი

შუალედური გამოცდები: 2019 წლის 8 - 20 აპრილი

ძირითადი და დამატებითი გამოცდების ჩატარება და შეფასება: 2019 წლის 10 ივნისი - 6 ივლისი

აკადემიური უმაღლესი განათლების მესამე საფეხურის  დოქტორანტურის დამამთავრებელი სემესტრის ვადები განისაზღვროს შემდეგნაირად:

 • 18 -22 მარტი - სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენა.
 • 6 ივლისის ჩათვლით - სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

სააღდგომო არდადეგები: 2019 წლის 22 - 29 აპრილი

საზაფხულო არდადეგები: 2019 წლის 8 ივლისიდან

უქმე დღეები:

 • 3 მარტი - დედის დღე (კვირა)
 • 8 მარტი - ქალთა საერთაშორისო დღე (პარასკევი)
 • 9 აპრილი - ეროვნული ერთიანობის დღე (სამშაბათი)
 • 9 მაისი - ფაშიზმზე გამარჯვების დღე (ხუთშაბათი)
 • 12 მაისი  - წმ. ანდრია მოციქულის ხსენების დღე (კვირა)
 • 26 მაისი - დამოუკიდებლობის დღე (კვირა)

მიმაგრებული დოკუმენტები:

 • ბრძანება #255-ს: რექტორის 2018 წლის 11 მაისის #210-ს ბრძანებაში „აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი (ბაკალავრიატი) და მეორე (მაგისტრატურა) და მესამე (დოქტორანტურა) საფეხურების 2018 -2019 აკადემიური წლის ადმინისტრირების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე (ვრცლად)
 • ბრძანება #352-ს: რექტორის 2018 წლის 11 მაისის N210-ს ბრძანებაში „აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი (ბაკალავრიატი), მეორე (მაგისტრატურა) და მესამე (დოქტორანტურა) საფეხურების 2018 -2019 აკადემიური წლის ადმინისტრირების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე (ვრცლად)
ნავიგაცია
კალენდარი
ბანერები